Zamówienia publiczne udzielane poza ustawą Prawo zamówień publicznych - aktualne

Planowany zakup tuszy i tonerów w 2021 roku do Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie, ul. Bulwarowa 3 (2 części)