Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe "zakup zasilacza UPS (40 kVA), montaż, adaptacja istniejącego zestawu baterii akumulatorowych, przegląd układu samoczynnego załączanie rezerwy, odbiór UPSa Elen C1 do utylizacji.

Załączniki: