Kontrole zewnętrzne Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa

Lp.

Jednostka przeprowadzająca kontrolę

Data kontroli

Zakres kontroli

1.

Biuro Kontrolno-Rewizyjne Urzędu Miasta Rzeszowa

11 - 12.12.2008 r.

 

2.

Archiwum Państwowe w Rzeszowie

18.02.2009 r.

 

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział
w Rzeszowie

04-24.06.2009 r.

 

4.

Biuro Kontrolno-Rewizyjne Urzędu Miasta Rzeszowa

25.09.2009 r.

 

5.

Biuro Kontrolno-Rewizyjne Urzędu Miasta Rzeszowa

15 - 22.10.2010 r.

 

6.

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie

24.01 - 09.02.2012 r.

 

7.

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie

29.03 - 06.04.2012 r.

 

8.

Biuro Kontrolno-Rewizyjne Urzędu Miasta Rzeszowa

07-16.01.2013 r.

 

9.

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie

09.07.2013 r.

 

10.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

29.12.2014 r. - 15.01.2015 r.

 

11.

Archiwum Państwowe w Rzeszowie

17.12.2015 r.

 

12.

PIP w Rzeszowie

12.12.2017 r. - 14.12.2017 r.

 

13.

Biuro Kontroli przy Urzędzie Miasta

18.09.2018 r. - 01.10.2018 r.

 

14.

Archiwum Państwowe w Rzeszowie

31.01.2020 r.

Kontrola postępowania z materiałami wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w biurze

15.

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie

30.09.2020 r.

Kontrola w zakresie prawidłowego stosowania przepisów ograniczających ryzyko zakażenia koronawirusem