Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 26 kwietnia 2021 r.

Już od poniedziałku, 26 kwietnia, uczniowie z klas 1 - 3 rzeszowskich szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej – w trybie hybrydowym. W trybie zdalnym nadal będą się uczyli uczniowie klas 4 - 8 ze szkół podstawowych oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych. 

W Rzeszowie do szkolnych ławek wróci 6 023 uczniów z klas 1 - 3 z samorządowych szkół podstawowych oraz 795 uczniów szkół niepublicznych (prowadzonych przez inny organ niż JST). Od 26 kwietnia będą się uczyli hybrydowo - część klas stacjonarnie (nie więcej niż 50 % uczniów), zaś część zdalnie (co najmniej 50 %) - na zmiany. Przy planowaniu i organizacji zajęć dyrektorzy szkół będą uwzględniali warunki lokalowe oraz możliwości organizacyjne szkoły, a także równomierne i naprzemienne realizowanie zajęć stacjonarnych oraz zdalnych przez każdego ucznia. 

W przypadku szkoły specjalnej decyzję o wyborze trybu nauki (jak dotychczas) będzie podejmował dyrektor szkoły.

 Tryb nauki zdalnej dla pozostałych roczników

W trybie zdalnym nadal będą się uczyli uczniowie klas 4 - 8 ze szkół podstawowych (10 186 uczniów szkół publicznych i niepublicznych) oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych (17 867 uczniów publicznych i niepublicznych liceów, techników i szkół branżowych).

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność, nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły jest zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole). Uczniom, którzy ze względu na warunki domowe, nie mogą realizować zdalnego nauczania, dyrektor może umożliwić realizację zajęć zdalnych na terenie szkoły.

Funkcjonowanie przedszkoli i uprawianie sportu

Odbywa się bez zmian, lecz z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, pracują przedszkola, punkty przedszkolne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Od 19 kwietnia wznowiona została pełna działalność przedszkoli oraz możliwość uprawiania sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu (do 25 osób) i uczestnictwa dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Konsultacje dla klas ósmych

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół mogą umożliwić uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne lub grupowe. W ramach konsultacji można organizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

Wytyczne przy organizacji egzaminów

Wytyczne CKE, MEiN i GIS dotyczące organizacji egzaminów znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-cke-mein-i-gis-dotyczace-organizowania-i-przeprowadzania-egzaminow-w-2021-r.

Zasady bezpieczeństwa w placówkach

Przypomnienie: we wszystkich rzeszowskich szkołach podstawowych przed wejściem do budynku i szatni trzeba zdezynfekować dłonie. Do placówek mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych oraz pracownicy i dzieci, których domownicy nie są zakażeni lub nie przybywają na kwarantannie.

Osoby przyprowadzające i odprowadzające dzieci muszą przestrzegać środków ostrożności - osłaniać usta i nos, dezynfekować ręce lub nosić rękawiczki jednorazowe. Opiekunowie (zasada: jedno dziecko - jeden opiekun) mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej wyznaczonej przez dyrektora pod warunkiem zachowania 1,5 m dystansu. Inne osoby z zewnątrz mogą przebywać jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.

Uczniowie nie mogą wymieniać się żadnymi przyborami szkolnymi. Sale są wietrzone co godzinę, po każdych zajęciach, a sprzęt sportowy myty lub dezynfekowany.

W łazienkach są instrukcje, jak prawidłowo myć i dezynfekować dłonie. Zajęcia są organizowane tak, aby ograniczyć gromadzenie się poszczególnych grup uczniów na terenie szkoły (różne godziny zajęć na boisku, jak najrzadsza zmiana sal, w których odbywają się lekcje dla danej klasy).

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-26-kwietnia-lagodzimy-obostrzenia-w-11-wojewodztwach-otwarte-salony-fryzjerskie-i-czesciowy-powrot-dzieci-do-szkol