Terminy rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Prezydent Miasta Rzeszowa ustalił terminy rekrutacji do przedszkoli oraz szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów.

Miejskie kryteria rekrutacyjne określają poniższe uchwały Rady Miasta Rzeszowa:

– przedszkola – https://bit.ly/36PjHkI

– szkoły – https://bit.ly/36GHa7y

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Lp.

Rodzaj czynności

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz     z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

01.03.2021 godz. 9.00

 

15.03.2021 godz. 15.00

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

01.03.2021 godz. 9.00

 

19.03.2021 godz. 15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

26.03.2021 godz. 9.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (w postaci pisemnego oświadczenia lub poprzez Aplikację Nabór – kanał kandydata).

26.03.2021 godz. 9.00

01.04.2021 godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

09.04.2021 godz. 9.00

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE UZUPEŁNIAJĄCE

 

6.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

17.05.2021 godz. 9.00

 

28.05.2021 godz. 15.00

 

7.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

17.05.2021 godz. 9.00

 

31.05.2021 godz. 15.00

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

08.06.2021 godz.09.00

9.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (w postaci pisemnego oświadczenia lub poprzez Aplikację Nabór – kanał kandydata).

08.06.2021 godz. 9.00

16.06.2021 godz. 15.00

10.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

21.06.2021 godz. 9.00

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Lp.

Rodzaj czynności

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Rejestracja i weryfikacja zgłoszeń dzieci obwodowych.

 

01.03.2021 godz. 9.00

 

15.03.2021 godz. 15.00

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

01.03.2021 godz. 9.00

 

19.03.2021 godz. 15.00

3.

Przeprowadzenie sprawdzianów uzdolnień kierunkowych (szkoły artystyczne – szczegółowe informacje w wybranej szkole).

20.03.2021

20.03.2021

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatówzakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

29.03.2021 godz. 9.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (w postaci pisemnego oświadczenia lub poprzez Aplikację Nabór – kanał kandydata).

29.03.2021 godz.9.00

09.04.2021 godz.15.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

14.04.2021 godz. 9.00

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE UZUPEŁNIAJĄCE

 

7.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

27.04.2021 godz. 9.00

 

11.05.2021 godz. 15.00

 

8.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

27.04.2021 godz. 9.00

 

14.05.2021 godz. 15.00

9.

Przeprowadzenie sprawdzianów uzdolnień kierunkowych (szkoły artystyczne – w przypadku wolnych miejsc –szczegółowe informacje w wybranej szkole).

15.05.2021 godz. 8.00

15.05.2021 godz. 15.00

10.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

24.05.2021 godz.9.00

11.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (w postaci pisemnego oświadczenia lub poprzez Aplikację Nabór – kanał kandydata).

24.05.2021 godz. 9.00

28.05.2021 godz. 15.00

12.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

01.06.2021 godz. 9.00