Zamówienia publiczne udzielane poza ustawą Prawo zamówień publicznych - aktualne

Zakup i dostawa 2 monitorów interaktywnych wraz z montażem i przeszkoleniem pracowników oraz 14 laptopów do Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzeszowie

Załączniki: