Edukacja

Dzieci biegnące na tle budynku szkoły

Subwencja oświatowa - metryczki

Metryczka subwencji oświatowej 2021

Metryczka subwencji oświatowej 2020

Metryczka subwencji oświatowej 2019

Metryczka subwencji oświatowej 2018

Informujemy, że na wniosek Gminy Miasto Rzeszów w sprawie kalkulacji wskaźnika korygującego Di i kwoty subwencji oświatowej na rok 2018,  Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało korekty metryczki subwencji oświatowej. W wyniku ww. kalkulacji nowy wskaźnik Di wynosi:

  1. dla części gminnej 0,999469098, a kwota części oświatowej subwencji ogólnej 116.456.792 zł

(wg poprzedniej kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla części gminnej miasta Rzeszowa za rok 2018 wskaźnik korygujący Di wynosił 0,995998636, a kwota części oświatowej subwencji ogólnej wynosiła 109 235 718 zł).

  1. dla części powiatowej 1,034732653, a kwota części oświatowej subwencji ogólnej 176.101.620 zł (wg poprzedniej kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla części powiatowej miasta Rzeszowa za rok 2018 wskaźnik korygujący Di wynosił 1,035457969, a kwota części oświatowej subwencji ogólnej wynosiła 183.311.825 zł).

Metryczka subwencji oświatowej 2017