Władze miasta, akty prawa, budżet

Łańcuch reprezentacyjny insygnium władzy Prezydenta Miasta Rzeszowa

Sekretarz

Marcin Stopa - Sekretarz Miasta Rzeszowa
Marcin Stopa - Sekretarz Miasta Rzeszowa

Marcin Stopa - Sekretarz Miasta Rzeszowa

ul. Rynek 1
35-064 Rzeszów
tel: 1 77 88 99 00
fax 17 87 54 105

e-mail: mstopa@erzeszow.pl

Sekretarz Miasta Rzeszowa sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi wydziałami urzędu:

1) Centrum Kontaktu Urzędu Miasta Rzeszowa;
2) Wydział Organizacyjno – Administracyjny;
3) Wydział Spraw Obywatelskich;
4) Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej;
5) Biuro Rady Miasta.