Władze miasta, akty prawa, budżet

Łańcuch reprezentacyjny insygnium władzy Prezydenta Miasta Rzeszowa

Zastępcy

Andrzej Gutkowski

Andrzej Gutkowski

Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa  nadzoruje nastepujące wydziały urzędu i jednostki organizacyjne miasta:

  1. Wydział Komunikacji;
  2. Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń;
  3. Wydział Geodezji;
  4. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa;
  5. Wydział Centralnego Zamawiającego;
  6. Wydział Gospodarki Komunalnej;
  7. Biuro Obsługi Inwestora;
  8. Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa;
  9. Miejska Administracja Targowisk i Parkingów w Rzeszowie.