Władze miasta, akty prawa, budżet

Łańcuch reprezentacyjny insygnium władzy Prezydenta Miasta Rzeszowa

Zastępcy

Stanisław Sienko

Stanisław Sienko

Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa  nadzoruje nastepujące wydziały urzędu i jednostki organizacyjne miasta:

 1. Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej;
 2. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki;
 3. Wydział Zdrowia;
 4. Wydział Edukacji;
 5. Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji;
 6. Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie;
 7. Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa;
 8. Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie;
 9. Rzeszowski Dom Kultury;
 10. Estrada Rzeszowska;
 11. Teatr „Maska” w Rzeszowie;
 12. Izba Wytrzeźwień w Rzeszowie;
 13. Miejski Zespół Żłobków w Rzeszowie;
 14. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie;
 15. Pogotowie Opiekuńcze w Rzeszowie;
 16. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie;
 17. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Dom dla Dzieci "Mieszko" w Rzeszowie;
 18. Placówko Opiekuńczo - Wychowawcza Dom dla Dzieci "Dobrawa" w Rzeszowie;
 19. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Rzeszowie;
 20. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie;
 21. Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób   Niepełnosprawnych Fizycznie w Rzeszowie;
 22. Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie;
 23. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie;
 24. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie;
 25. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Rzeszowie;
 26. Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie;
 27. Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie;
 28. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Rzeszowie;
 29. przedszkola, szkoły oraz pozostałe placóweki oświatowe miasta.