Planowanie Przestrzenne

Mapa Rzeszowa

Zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Urząd Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2019-01-01

Zezwolenie 

na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
  • Wniosek inwestora o wyrażenie zgody (wydanie decyzji) na wyłączenie z produkcji rolnej.
  • Załącznik do wniosku: Projekt planu zagospodarowania wraz z dokumentacją geodezyjną przyjętą do zasobu 
    Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie (mapa uzupełniająca z wykazem zmian)
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną
Brak
3. Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej
4. Miejsce złożenia dokumentów
  • Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Rzeszowa – Rynek 1
  • Sekretariat Wydziału Geodezji – ul. Kopernika 15 pok. nr 19
5. Sposób i termin załatwienia sprawy

Sposób załatwienia sprawy: decyzja

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni

6. Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 – 14 dni od dnia otrzymania decyzji
7. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych (t.j. z 2015r., poz. 90)
8. Uwagi
-
Dane karty usług
Opracował Marek Kubicki 2 marca 2017r.
Zatwierdził Zbigniew Sebzda 2 marca 2017r.