Ogłoszenia, komunikaty, alarmy

Obwieszczenie

Dyżury Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Rzeszowa

Organizacja dyżurów
Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Rzeszowa


1. Pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Rzeszowa pełnią dyżur:
1) od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 do 15.30 w miejscu pracy pod numerami telefonów:
a) stacjonarnych:

  • 17/875 44 29;
  • 17/875 44 32;
  • 17/875 44 34.

b) komórkowych:

  • + 48 697 140 580;
  • + 48 601 163 554;
  • + 48 697 140 574.

2) od poniedziałku do piątku w godz.: 15.30 do 20.30 oraz w soboty od 7.30 do 20.30 pod numerami telefonów:
a) komórkowych:

  • + 48 601 163 554;
  • + 48 697 140 574.


2. Dyżurni Straży Miejskiej w Rzeszowie pełnią dyżur pod numerami telefonów:

  • 17/875 46 70;
  • alarmowy 986.


1) od poniedziałku do soboty w godz.: 20.30 do 7.30 dnia następnego,
2) w niedzielę i dni wolne od pracy całodobowo.


3. Adresy poczty elektronicznej e-mail, czynne całą dobę: