Ogłoszenia, komunikaty, alarmy

Obwieszczenie

Ogłoszenia o konkursach ofert dla organizacji pozarządowych

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych