Ogłoszenia, komunikaty, alarmy

Obwieszczenie

Ogłoszenia o konkursach ofert dla organizacji pozarządowych

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na 2020 rok.