Ogłoszenia, komunikaty, alarmy

Obwieszczenie

Ogłoszenia o konkursach ofert dla organizacji pozarządowych

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na 2020 r. - ,,Zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych”