Ogłoszenia, komunikaty, alarmy

Obwieszczenie

Ogłoszenia o konkursach ofert dla organizacji pozarządowych

Zarządzenie Nr VIII/1228/2021 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na 2021 r.