Ogłoszenia, komunikaty, alarmy

Obwieszczenie

Komunikaty związane z ogłoszonym stanem epidemii

Informacja dotycząca udzielania ślubów w Ratuszu

Informacja dotycząca udzielania ślubów w Ratuszu

Szanowni Państwo
Mając na uwadze stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Urząd Stanu Cywilnego w Rzeszowie zwraca się
z uprzejmą prośbą o zachowanie bezpiecznej odległości podczas ceremonii ślubnych
w Ratuszu. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020. poz.1066) do odwołania nałożony został obowiązek zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, także podczas uroczystości ślubnej.

Pozostajemy do dyspozycji Szanownych Państwa pod numerami telefonów:
17 875 46 07, 17 875 46 21, 17 875 46 13.