Dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych wyznacza się 53 lokale obwodowych komisji wyborczych w Rzeszowie, spełniające warunki techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych:

1) OKW Nr 3 w Zespole Szkół Muzycznych nr 1, ul. Szopena 32,

2) OKW Nr 4 w I Liceum Ogólnokształcącym, ul. 3 Maja 15,

3) OKW Nr 6 w Zespole Szkół Ekonomicznych, ul. Hoffmanowej 13,

4) OKW Nr 7 w Szkole Podstawowej Nr 17, ul. Bulwarowa 3,

5) OKW Nr 8 w Zespole Szkół Plastycznych, ul. Staszica 16a,

6) OKW Nr 9 w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej – Rzeszów, Sp. z o.o., ul. Staszica 24,

7) OKW Nr 10 w Zespole Szkół Sportowych, ul. Hetmańska 38,

8) OKW Nr 11 w Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Dominikańska 4,

9) OKW Nr 13 w Zespole Szkół Energetycznych, ul. W. Pola 1,

10) OKW Nr 14 w IV Liceum Ogólnokształcącym, ul. Dąbrowskiego 82,

11) OKW Nr 15 w Zespole Szkół Technicznych, ul.  Matuszczaka 7,

12) OKW Nr 16 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4, ul. Staroniwska 55,

13) OKW Nr 17 i OKW Nr 18 w Szkole Podstawowej nr 16, ul. Bohaterów 1,

14) OKW Nr 19 w Przedszkolu Publicznym nr 17, ul. Witkacego 5,

15) OKW Nr 20 w Szkole Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2,

16) OKW Nr 23 i OKW Nr 24 w Zespole  Szkół Specjalnych im. UNICEF, ul. Ofiar Katynia 1,

17) OKW Nr 30 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9, ul. Piotra Skargi 3,

18)  OKW Nr 34, OKW Nr 35 i OKW Nr 36 w Szkole Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6,

19)  OKW Nr 37 w Zespole Szkół Nr 2, al. Rejtana 3,

20)  OKW Nr 38 w Uniwersytecie Rzeszowskim, al. Rejtana 16c,

21)  OKW Nr 39 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4, al. Rejtana 30,

22)  OKW Nr 46 w Rzeszowskim Domu Kultury, ul. Jana Olbrachta 120,

23) OKW Nr 49 w Szkole Podstawowej nr 5, ul. Słocińska 4,

24) OKW Nr 50 w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, ul. Powstańców Śląskich 4,

25) OKW Nr 51 w Szkole Podstawowej Nr 24, ul. Czajkowskiego 11,

26) OKW Nr 53 w Rzeszowskim Domu Kultury, ul. Wieniawskiego 84,

27) OKW Nr 54 w Szkole Podstawowej nr 18, ul. Bł. Karoliny 21,

28) OKW Nr 55 w Rzeszowskim Domu Kultury, ul. Dębicka 170,

29) OKW Nr 56 w Zespole Szkolno –Przedszkolnym nr 10, ul. Dębicka 288,

30) OKW Nr 58 w Przedszkolu Publiczny Nr 28, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5,

31) OKW Nr 59, OKW Nr 60 i OKW Nr 61 w Szkole Podstawowej nr 25, ul. Starzyńskiego 17,

32) OKW Nr 62 w Młodzieżowym Domu Kultury, ul. Osmeckiego 51,

33) OKW Nr 63 w Szkole Podstawowej nr 2, ul. Kamińskiego 12,

34) OKW Nr 64 w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20,

35) OKW Nr 66 i OKW Nr 67 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6, al. Krzyżanowskiego 24,

36) OKW Nr 68 w Domu Studenckim „FILON”, ul. Cicha 4,

37) OKW Nr 70 w Żłobku nr 7, ul. Zielona 7,

38) OKW Nr 71 w Szkole Podstawowej nr 9, ul. Miła 58,

39) OKW Nr 76 w Rzeszowskim Domu Kultury, ul. Widokowa 1,

40) OKW Nr 77 w Przedszkolu Publicznym Nr 3, ul. Krośnieńska 15a,

41) OKW Nr 78 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1, ul. Rubinowa 4,

42) OKW Nr 81 w Rzeszowski Domu Kultury, ul. Kardynała Karola Wojtyły 164,

43) OKW Nr 83 w Rzeszowskim Domu Kultury Filia Country, ul. Herbowa 3,

44) OKW Nr 84 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 7, ul. Budziwojska 154,

45) OKW Nr 85 w Publicznej Szkole Podstawowej Sióstr Nazaretanek, ul. św. Jakuba 2,

46) OKW Nr 86 w Rzeszowskim Domu Kultury, ul. Matysowska 99.

Załączniki: