Rezygnację należy przesłać na adres e-mail: ora@erzeszow.pl ,  a następnie dostarczyć do Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 11, pokój 1.

Załączniki: