Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 12 czerwca 2020 r. (losowanie składów obwodowych komisji wyborczych w Rzeszowie)

 

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I

z dnia 12 czerwca 2020 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w mieście Rzeszów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Rzeszowie I informuje, co następuje:

 § 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15.06.2020r. do godz. 8:00 w Urzędzie Miasta Rzeszowa, Wydział Organizacyjno-Administracyjny, ul. Rynek 11 pok. 1 do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 1,

- Nr 5, w liczbie 1,

- Nr 6, w liczbie 2,

- Nr 12, w liczbie 1,

- Nr 13, w liczbie 1,

- Nr 15, w liczbie 2,

- Nr 16, w liczbie 5,

- Nr 17, w liczbie 2,

- Nr 19, w liczbie 1,

- Nr 20, w liczbie 2,

- Nr 21, w liczbie 1,

- Nr 23, w liczbie 5,

- Nr 24, w liczbie 2,

- Nr 25, w liczbie 2,

- Nr 26, w liczbie 5,

- Nr 27, w liczbie 2,

- Nr 29, w liczbie 1,

- Nr 30, w liczbie 2,

- Nr 31, w liczbie 3,

- Nr 32, w liczbie 1,

- Nr 35, w liczbie 1,

- Nr 36, w liczbie 1,

- Nr 37, w liczbie 2,

- Nr 38, w liczbie 1,

- Nr 40, w liczbie 2,

- Nr 41, w liczbie 1,

- Nr 42, w liczbie 3,

- Nr 44, w liczbie 2,

- Nr 46, w liczbie 4,

- Nr 47, w liczbie 3,

- Nr 48, w liczbie 1,

- Nr 49, w liczbie 2,

- Nr 50, w liczbie 4,

- Nr 51, w liczbie 4,

- Nr 52, w liczbie 2,

- Nr 53, w liczbie 3,

- Nr 54, w liczbie 4,

- Nr 55, w liczbie 2,

- Nr 56, w liczbie 2,

- Nr 58, w liczbie 4,

- Nr 59, w liczbie 2,

- Nr 60, w liczbie 3,

- Nr 61, w liczbie 1,

- Nr 62, w liczbie 2,

- Nr 63, w liczbie 2,

- Nr 64, w liczbie 1,

- Nr 65, w liczbie 2,

- Nr 66, w liczbie 4,

- Nr 68, w liczbie 1,

- Nr 69, w liczbie 1,

- Nr 70, w liczbie 4,

- Nr 71, w liczbie 1,

- Nr 72, w liczbie 2,

- Nr 73, w liczbie 2,

- Nr 75, w liczbie 1,

- Nr 76, w liczbie 4,

- Nr 77, w liczbie 4,

- Nr 78, w liczbie 5,

- Nr 80, w liczbie 2,

- Nr 81, w liczbie 4,

- Nr 83, w liczbie 8,

- Nr 84, w liczbie 6,

- Nr 86, w liczbie 2,

- Nr 87, w liczbie 1,

- Nr 88, w liczbie 3,

- Nr 89, w liczbie 4,

- Nr 91, w liczbie 1,

- Nr 92, w liczbie 1,

- Nr 95, w liczbie 2,

- Nr 98, w liczbie 3.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 15.06.2020r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszów ul. Rynek 1 s. 21 (Ratusz - II piętro).

§ 3.

W dniu 15.06.2020r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszów ul. Rynek 1 s. 21 (Ratusz - II piętro) odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

- Nr 2

- Nr 3

- Nr 7

- Nr 8

- Nr 11

- Nr 14

- Nr 43

- Nr 57

- Nr 79

- Nr 97.

§ 4.

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

         Komisarz Wyborczy w Rzeszowie I

 

                     Marcin Dudzik