Wybory Prezentacja

Składy obwodowych komisji wyborczych w Rzeszowie

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I  w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Załączniki: