Decyzje o zatwierdzeniu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Stawki opłat określone w decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie będą obowiązywały na terenie Gminy Miasto Rzeszów od dnia 16.05.2018r. (MPWiK Sp. z o.o.Rzeszów)

Załączniki: