Informacja w sprawie doboru pojemników na odpady komunalne dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.


Wydział Gospodarki Komunalnej, informuje, że od 01.01.2019 r. właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne obowiązani są do doboru pojemników na odpady komunalne zgodnie z uchwałą nr LIX/1380/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 maja 2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów.

W przypadku składania deklaracji dotyczącego wcześniejszego okresu (t.j. od 01.07.2013r. do 31.12.2018r.), należy przyjąć normatywy zgodne z obowiązującymi w tym okresie uchwałami:

  • Nr XLIV/845/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2012r. (Dz. Urz. Woj. z 2013r. poz. 174) – obowiązującą od 24.01.2013r.
  • Nr LVI/1058/2013 z dnia 9 lipca 2013r. (Dz. Urz. Woj. z 2013r. poz. 2741) - obowiązującą od 01.08.2013r.
  • Nr LXXI/1318/2014 z dnia 25 marca 2014r. (Dz. Urz. Woj. z 2014r. poz. 1176) - obowiązującą od 22.04.2014r.
  • Nr LXXVIII/1405/2014 z dnia 8 lipca 2014r. (Dz. Urz. Woj. z 2014r. poz. 1176) - obowiązującą od 01.01.2015r.
  • Nr XXVI/567/2016 z dnia 17 maja 2016r. (Dz. Urz. Woj. z 2016r. poz. 1956) - obowiązującą od 08.07.2016r.

Wykaz ww. aktów prawnych dostępny jest na stronie BIP Miasta Rzeszowa w zakładce: "Wywóz śmieci, woda, ścieki" – Akty prawne związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

JEŻELI MAJĄ PAŃSTWO JAKIEKOLWIEK PYTANIA LUB WĄTPLIWOŚĆI DZWOŃCIE NA NASZĄ INFOLINIĘ 177 88 99 00.