Informacja dotycząca oddawania w PSZOK-u odpadów komunalnych przez osoby niebędące właścicielami nieruchomości.

Informacja dotycząca oddawania w PSZOK-u odpadów komunalnych przez osoby niebędące właścicielami nieruchomości.

W przypadku gdy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zostaną dostarczone odpady komunalne przez osobę, która nie jest właścicielem nieruchomości będą one przyjęte pod warunkiem, że osoba ta przedłoży pisemne upoważnienie właściciela nieruchomości do oddania w jego imieniu odpadów. Ponadto osoba upoważniona powinna wylegitymować się dokumentem w celu potwierdzenia swojej tożsamości.
Wzór przykładowego upoważnienia.