Dodatkowa usługa wywozu odpadów

Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że właściciel nieruchomości w razie potrzeby, może zamówić usługę transportu odpadów zgromadzonych na terenie nieruchomości w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie Sp. z o.o. pod nr telefonu: 17 861 30 31 lub 17 861 30 32. Stawki za usługę dodatkowego wywozu odpadów wynoszą:
• 9,50 złotych brutto ( w tym 8 % VAT)  - za 1 kilometr
• 48,00 złotych brutto ( w tym 8 % VAT) - liczony jako iloczyn osób ładujacych odpady i czasu załadunku.