Informacja dotycząca odbioru odpadów w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Informujemy, że z dniem 28 kwietnia 2020r. MPGK-Rzeszów Sp. zo.o wznawia odbiór odpadów w Punktach Selektywnej Zbiórki  Odpadów Komunalnych (PSZOK). Dodatkowe informacje dotyczące odbioru odpadów w PSZOK-ach znajdują się na stronie internetowej MPGK-Rzeszów Sp. zo.o.