Informacja dotycząca postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie trwania epidemii.

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa informuje, że zgodnie z wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę (Covid-19) w czasie trwania epidemii: „maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być wrzucane do pojemnika /worka na odpady niepodlegające segregacji”.