Informacja dotycząca wysyłania deklaracji za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może złożyć za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP jedynie osoba posiadająca nieruchomość na własność (nie dotyczy to przypadków, gdzie jest współwłasność).

W pierwszej kolejności należy wypełnić formularze z aktywnymi polami do wypełnienia - dokumenty DO-1 i ZN-1 i je zapisać na dysku komputera. Aktualnie obowiązujace formularze deklaracji można pobrać ze strony BIP Urzędu Miasta Rzeszowa w zakładce: "Wywóz śmieci, woda, ścieki" - "System gospodarowania odpadami komunalnymi" - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Następnie należy wejść na link do elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, gdzie można złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi załączając wypełnione formularze DO-1 i ZN-1 obowiązujące od  1 marca 2020 roku. Przed załączeniem dokumentów należy wybrać urząd w którym chce się załatwić sprawę: GMINA MIASTO RZESZÓW – bardzo ważne, ponieważ tylko wtedy poprawie będzie można złożyć deklarację. W pozycji wybierz rodzaj pisma należy wybrać „wniosek”. W pozycji tytuł pisma należy wpisać – Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Po załączeniu do wniosku formularzy DO-1, ZN-1, należy wniosek podpisać profilem zaufanym i wysłać do Gminy.