Terminy posiedzeń Komisji

Lp.
Komisja Rady Miasta Rzeszowa Data Godz. Miejsce
1. Komisja Edukacji 21.01.2021 08:30 zdalnie
2. Komisja Ekonomiczno – Budżetowa 25.01.2021 14:00 zdalnie
3. Komisja Gospodarki Komunalnej

20.01.2021

12:00

zdalnie
4. Komisja Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych

21.01.2021

13:00

zdalnie
5. Komisja Gospodarki Przestrzennej 21.01.2021 11:00 zdalnie
6. Komisja Kultury i Promocji
7. Komisja Porządku Publicznego
i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi
22.01.2021 10:00  zdalnie
8. Komisja Regulaminowo – Statutowa
9. Komisja Rewizyjna
10. Komisja Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi      
11. Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
12. Komisja Przedsiębiorczości i Zrównoważonego Rozwoju
13. Kapituła ds. Honorowych Wyróżnień
14. Komisja ds. Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego
15. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 22.01.2021 11:30 zdalnie