Terminy posiedzeń Komisji

Lp.
Komisja Rady Miasta Rzeszowa Data Godz. Miejsce
1. Komisja Edukacji 21.10.2021 8:15 Ratusz
2. Komisja Ekonomiczno – Budżetowa 25.10.2021 14:00 Ratusz
3. Komisja Gospodarki Komunalnej

20.10.2021

12:00

Ratusz
4. Komisja Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych

22.10.2021

13:30

Ratusz
5. Komisja Gospodarki Przestrzennej
6. Komisja Kultury i Promocji
7. Komisja Porządku Publicznego
i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi
25.10.2021 9:30 BRM
8. Komisja Regulaminowo – Statutowa
9. Komisja Rewizyjna
10. Komisja Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 21.10.2021  13:30  Zespół Szkół Sportowych
11. Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej 21.10.2021 09:15 Ratusz
12. Komisja Ochrony Środowiska
13. Kapituła ds. Honorowych Wyróżnień
14. Komisja ds. Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego
15. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 20.10.2021 13:30 Ratusz