Prezydium Rady Miasta Rzeszowa

Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - Andrzej Dec

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - Konrad Fijołek

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - Waldemar Szumny