Prezydium Rady Miasta Rzeszowa

Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - Andrzej Dec

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - Tomasz Kamiński

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - Mirosław Kwaśniak

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - Waldemar Szumny