Skład Rady Miasta

L.p.

Imię i nazwisko

Pełniona funkcja

 

 1.

 Andrzej DEC

Przewodniczący Rady Miasta

tel. 602 386 682,
e-mail: andrzej.dec.rzeszow@gmail.com

 Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa Andrzej Dec

 2.

 Konrad FIJOŁEK

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

tel. 606 899 314,
e-mail: k.fijolek@podkarpackie.pl

 Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa Konrad Fijołek

 3.

Waldemar SZUMNY

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa Waldemar Szumny

4. Marcin DERĘGOWSKI

Przewodniczący Komisji
Sportu i Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi

tel. 605 204 889,
e-mail: marcin.deregowski@gmail.com

Przewodniczący Komisji  Sportu i Współpracy  z Organizacjami Pozarządowymi Marcin Deręgowski

 5.

Ewelina   FIJOŁEK

 Radna

tel. 605 175 205,

e-mail: efijolek@wp.pl

  

Radna Ewelina Fijołek

6.

 Marcin FIJOŁEK

Radny

Radny Marcin Fijołek

 7.

Sławomir GOŁĄB

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej

tel. 604 278 561,
e-mail: slawek.klang@gmail.com

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Sławomir Gołąb

 8.

Jerzy JĘCZMIENIONKA

Radny

tel. 500 026 584,
e-mail: jerzy.jeczmienionka@wp.pl

Radny Jerzy Jęczmienionka

9.

Tomasz KAMIŃSKI

Przewodniczący Komisji
Gospodarki Przestrzennej

e-mail: kaminski.tomasz@interia.pl

Przewodniczący Komisji  Gospodarki Przestrzennej Tomasz Kamiński

10.

Jolanta KAŹMIERCZAK

Przewodnicząca Komisji Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych

tel. 501 427 375,
e-mail: kazmierczakjola@gmail.com

Przewodnicząca Komisji Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych Jolanta Kaźmierczak

11.

Zdzisław KĘDZIOR

Radny

tel. 606933971

 12.

Grzegorz KORYL

Radny

tel. 662 164 246,

e-mail:korylgrzegorz@gmail.com

Radny Grzegorz Koryl

 13.

Waldemar KOTULA

Radny

tel. 609 223 992,
e-mail: waldemarkotula@gmail.com

Radny Waldemar Kotula

 14.

Robert KULTYS

Radny

Radny Robert Kultys

 15.

Daniel KUNYSZ

Radny

tel. 661 036 797,

e-mail: daniel@kunysz.rzeszow.pl,

kontakt@multibiuro.rzeszow.pl

 

Radny Daniel Kunysz

 16.

Mirosław KWAŚNIAK

Przewodniczący Komisji Edukacji

 tel. 602 300 534,
e-mail: bim.kwasniak@interia.pl

 

Przewodniczący Komisji Edukacji Mirosław Kwaśniak

 17.

Tadeusz OŻYŁO

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 tel. 886 116 857,

e-mail: tadeuszozylo@o2.pl

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Tadeusz Ożyło

 18.

Bogusław SAK

Przewodniczący Komisji
Gospodarki Komunalnej

tel.607 642 577,
e-mail: boguslaw.sak@interia.pl

Przewodniczący Komisji  Gospodarki Komunalnej Bogusław Sak

 19.

Danuta SOLARZ

Radna

 e-mail: danuta.solarz@onet.pl

 

Radna Danuta Solarz

20. Krystyna Stachowska

Przewodnicząca Komisji Przedsiębiorczości
i Zrównoważonego Rozwoju

 tel.602 742 280,

e-mail: stachowska.krystyna@gmail.com

Przewodnicząca Komisji Przedsiębiorczości  i Zrównoważonego Rozwoju Krystyna Stachowska

 21.

Grażyna SZARAMA

Radna

Radna Grażyna Szarama

 22.

Mateusz SZPYRKA

 

Radny

tel. 880 737 029,

 e-mail: szpyrka.mateusz@wp.pl

Radny Mateusz Szpyrka

23. Danuta Szyszka

Przewodnicząca Komisji Regulaminowo-Statutowej

tel. 530 803 816,

e-mail: danutaszyszka@go2.pl

Przewodnicząca Komisji Regulaminowo-Statutowej Danuta Szyszka

 24.

Robert WALAWENDER

Przewodniczący Komisji ds. Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego

e-mail: walawender.robert@gmail.com

 

Przewodniczący Komisji ds. Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego Robert Walawender

 25.

Witold WALAWENDER

Przewodniczący Komisji
 Kultury i Promocji

tel. 601 215 550,
e-mail: witold.walawender@wp.pl

Przewodniczący Komisji  Kultury i Promocji Witold Walawender

 26.

Maria WARCHOŁ

Przewodnicząca Komisji Ekonomiczno-Budżetowej

tel. 516 177 669,

e-mail: mariawarchol53@gmail.com

Przewodnicząca Komisji Ekonomiczno-Budżetowej Maria Warchoł

27.

Waldemar WYWROCKI

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

tel. 600 649 836,
e-mail: waldemarwywrocki@op.pl

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Waldemar Wywrocki

 28.

Wiesław ZIEMIŃSKI

Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi

tel. 604 206 892,
e-mail: wieslaw.zieminski@onet.pl

Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi Wiesław Ziemiński