Ostrzeżenia i komunikaty o możliwości wystąpienia alertu dla pyłu PM10

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 27.03.2021

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 27.03.2021

Załączniki: