Komunikaty - Kwalifikacja wojskowa

KOMUNIKAT W SPRAWIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

13 marca 2020 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Akt ten ustala czas trwania kwalifikacji wojskowej na obszarze kraju w okresie od 3 lutego do 13 marca 2020 r.W związku z powyższym informuję się, że z dniem 16 marca 2020 r. przestają funkcjonować na terenie województwa podkarpackiego wszystkie powiatowe komisję lekarskie.Osoby, które otrzymały wezwania do stawienia się do kwalifikacji wojskowej po  13 marca 2020 r. zwolnione są z tego obowiązku. Dodatkowych informacji w sprawie można zasięgnąć w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Hanasiewicza 10, pod nr tel. 178754080, 178754385, 178754425 oraz 178754426.