Kontrole realizowane do 2019-12-31

Szanowni Państwo Kontrole realizowane do dnia 2019-12-31 dostępne są pod adresem http://s.bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/kontrole_new

Wykaz kontroli

Kontrole wykonane Biura Kontroli

Lp.


Nazwa komórki / jednostki kontrolowanej

Przedmiot kontroli Wynik kontroli
- skan
Wynik kontroli
- otwarte dane
1.

Przedszkole Publiczne nr 5
ul. Lenartowicza 13,
35-051 Rzeszów

Plan kontroli na 2020 r.
(cz. I poz. 4)


Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych ujętych w wystapieniu pokontrolnym znak: BK.1711.5.2019  Informacja pokontrolna Informacja pokontrolna - pdf
2.

Rzeszowski Dom Kultury
ul. Staromiejska 43a
35-321 Rzeszów

Plan kontroli na 2020 r.
(cz. I poz. 5)

Kontrola finansowa jednostki

Informacja pokontrolna

Wystąpienie pokontrolne

Informacja pokontrolna - pdf

Wystąpienie pokontrolne - pdf

3.

Szkoła Podstawowa Nr 10
ul. Dominikańska 4
35-077 Rzeszów

Plan kontroli na 2020 r.
(cz. I poz. 2)

Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych ujętych w wystapieniu pokontrolnym znak: BK.1711.16.2019 z dnia 24 października 2019 r.  Informacja pokontrolna Informacja pokontrolna - pdf
4.

Urząd Miasta Rzeszowa
- Wydział Komunikacji
Pl. Ofiar Getta 7
35-002 Rzeszów

Kontrola poza planem

Kontrola wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Informacja pokontrolna

Wystąpienie pokontrolne

Informacja pokontrolna - pdf

Wystąpienie pokontrolne - pdf

5.

Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Kamińskiego 12
35-211 Rzeszów

Plan kontroli na 2020 r.
(cz. I poz. 13)

Kontrola kompleksowa jednostki

Informacja pokontrolna

Wystąpienie pokontrolne

Informacja pokontrolna - pdf

Wystąpienie pokontrolne - pdf

6.

Urząd Miasta Rzeszowa
- Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej
ul. 3 Maja 13, Rzeszów

Plan kontroli na 2020 r.
(cz. I poz. 6)

Kontrola prawidłowości realizacji projketu pn. Adaptacja koncepcji Urban Lab w Rzeszowie

Informacja pokontrolna

Wystąpienie pokontrolne

Informacja pokontrolna - pdf

Wystąpienie pokontrolne - pdf

7.

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Bernardyńska 4
35-068 Rzeszów

Plan kontroli na 2020 r.
(cz. I poz. 16)

Kontrola gospodarowania środkami finansowymi na wydzielonym rachunku dochodów oraz udzielania i realizacji zamówień publicznych w jednostce

Informacja pokontrolna

Informacja pokontrolna - pdf

8.

Szkoła Podstawowa nr 22
ul. Ptasia 2
35-207 Rzeszów

Plan kontroli na 2020 r.
(cz. I poz. 9)

Kontrola gospodarowania środkami finansowymi na wydzielonym rachunku dochodów oraz udzielania i realizacji zamówień publicznych w jednostce

Informacja pokontrolna

Informacja pokontrolna - pdf

9.

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa
Pl. Ofiar Getta 3
35-002 Rzeszów

Kontrola poza planem

Kontrola gospdoarowania lokalami mieszkalnymi wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Gminy Miasta Rzeszów, w szczególności w zakresie sprzedaży mieszkań komunalnych

Informacja pokontrolna

Informacja pokontrolna - pdf

10

Miejski Zarząd Dróg
ul. Targowa 1
35-064 Rzeszów

Plan kontroli na 2020 r.
(cz. I poz. 12)

Kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych, oraz realizacji wybranych umów zawartych celem realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych

Informacja pokontrolna

Wystąpienie pokontrolne

Informacja pokontrolna - pdf

Wystąpienie pokontrolne - pdf