Kontrole realizowane do 2019-12-31

Szanowni Państwo Kontrole realizowane do dnia 2019-12-31 dostępne są pod adresem http://s.bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/kontrole_new

Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji planu kontroli w 2019 roku w placówkach wsparcia dziennego

Załączniki: