Terminy

Wnioski na kolejny okres 2019/2021 można składać elektronicznie od 1 lipca 2019 r. a od 1 sierpnia 2019 r. w formie papierowej.

Jeśli nowy (kompletny i prawidłowo wypełniony) wniosek na okres 2019/2021 zostanie złożony:

  • w lipcu i sierpniu, to przyznanie i wypłata 500+ nastąpi do końca października,
  • we wrześniu - przyznanie i wypłata 500+ nastąpi do końca listopada,
  • w październiku - przyznanie i wypłata 500+ nastąpi do końca grudnia,
  • w listopadzie - przyznanie i wypłata 500+ nastąpi do końca stycznia,
  • w grudniu lub w styczniu - przyznanie i wypłata 500+ nastąpi do końca lutego.

 

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach, tj. od 1 lipca 2019 r., rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje zatem rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Niezależnie od tego, czy rodzic obecnie ma przyznane świadczenie wychowawcze wyłącznie na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., czy też pobiera przedmiotowe świadczenie na również na pierwsze dziecko, od 1 lipca 2019 r. składa jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzyma od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobiera 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).