Miejsce złożenia wniosku

Mieszkańcy miasta Rzeszowa mogą złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej 4 codziennie - poniedziałek, wtorek,czwartek, piątek w godzinach 7:30 -15:30, a w środy od 7:30 do 17:00. 

 

W okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 30 września 2019 r. wydawanie i przyjmowanie wniosków o wyżej wymienione świadczenie odbywać się będzie w godzinach od 7:30 do 18:00.

 

Wnioski o świadczenie wychowawcze można także wysłać pocztą,  jak również złożyć drogą elektroniczną przez:  

  • Portal Emp@tia,
  • PUE ZUS,
  • system bankowości elektronicznej,