Rządowy program "Dobry start"

Wnioski o 300+ do ZUS

Szanowni  Mieszkańcy, 

uprzejmie informujemy, iż od 1 lipca 2021 r. wnioski o świadczenie „Dobry start” (300+) będzie przyjmował i rozpatrywał Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start". 

              Oznacza to, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie  nie będzie realizował tego zadania. Stąd też wszelkie pytania dotyczące zasad przyznawania świadczenia oraz składania wniosków należy kierować do ZUS. Zmiana instytucji odpowiedzialnej za realizację zadania, to nie jedyna modyfikacja programu. Dodatkowo od lipca 2021 r. wnioski będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej
(forma tradycyjna - papierowa zostanie zlikwidowana).

              Wszyscy rodzice od 1 lipca mogą, tak jak w ubiegłych latach, składać wnioski online:

  • przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia,
  • przez bankowość elektroniczną,
  • przez portal PUE ZUS.

Wnioski będzie można składać do 30 listopada.

Wypłata świadczenia nastąpi w formie bezgotówkowej na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego. Nie będzie możliwości otrzymania świadczenia w formie gotówkowej lub przekazem pocztowym.

Aktualnych informacji na temat świadczenia „Dobry start” należy szukać na stronach:

  • Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,
  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.