Gospodarka nieruchomościami

Młotek aukcyjny

Oddział Gospodarki Lokalami, Budowlami i Urządzeniami

Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa

Karta usługi

Data zatwierdzenia

2020-01-02

Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Podanie strony o sprzedaż lokalu mieszkalnego najemca składa się u administratora budynku.
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Platforma  ePUAP      -  /bgm-rzeszow/SkrytkaESP

3. Opłaty
Brak
4. Miejsce złożenia dokumentów
Podanie składa się u administratora budynku w którym znajduje się dany lokal.
5. Sposób i termin załatwienia sprawy

Administrator po wypełnieniu karty ewidencyjnej lokalu mieszkalnego i karty ewidencyjnej budynku wraz z rzutem kondygnacji, na której znajduje się lokal oraz pomocniczym formularzem dotyczącym sprzedaży mieszkania, przekazuje wraz z podaniem strony do Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa.
Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa ustala możliwość sprzedaży lokalu i w przypadku pozytywnego stanowiska prowadzi dalszą procedurę sprzedaży, min.:

  • zleca biegłemu rzeczoznawcy wykonanie operatu szacunkowego, określającego wartość rynkową lokalu mieszkalnego,
  • sporządza wykaz lokali przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców - na okres 6 tygodni.
  • Przygotowuje protokół uzgodnienia warunków do umowy sprzedaży i pozostałe dokumenty do umowy w formie aktu notarialnego.
Termin załatwienia sprawy – około 6 miesięcy.
6. Tryb odwoławczy
Brak
7. Podstawa prawna
  1. 34 ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 1, art.67 ust.3, art.68 ust.1 pkt 4 i 7 ust.1a  ust. 2, art. 70 ust.2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
  2. 3 ust. 1, art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali.
  3. Uchwała Nr VI/23/2003 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 04.03.2003 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych wielomieszkaniowych   i  małych domach mieszkalnych.Uchwała Rady Miasta Rzeszowa  Nr  VI/74/2007  z dnia 30 stycznia  2007 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/23/2003.
8. Uwagi

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa Oddział   gospodarki  lokalami, budowlami i urządzeniami     

I  piętro pokój nr  11   tel.  (17)  875 47 12
Dane karty usług
Opracował Joanna Błaszczak 2020-01-02
Zatwierdził Grzegorz  Tarnowski 2020-01-02
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty Joanna Błaszczak