Ochrona środowiska

Trawa w kroplach rosy

Wykaz kąpielisk na terenie Gminy Miasto Rzeszów

Tabela I. Wykaz kąpielisk

Nazwa województwa, powiatu i gminy: PODKARPACKIE, POWIAT RZESZÓW, GMINA MIASTO RZESZÓW
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Krajowy kod kąpieliska 1) Identyfikator

kąpieliska

NUMID 1)
Nazwa

kąpieliska 2)
Adres

kąpieliska 2)
Rok 3) Status kąpieliska w poprzednim sezonie kąpielowym 4) Uchwała o określeniu wykazu kąpielisk 5) Sezon

kąpielowy 6)
Informacje zawarte w wykazie kąpielisk 7)
1816PKAP0006 PL3216301118000012 Kąpielisko Miejskie przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie Rzeszów, ul. Kwiatkowskiego 2018 Nowe kąpielisko Wyznaczono

Uchwała Nr LVIII/1359/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 kwietnia
2018 r.
1 czerwca – 30 września Uchwała Nr LVIII 1359 2018 z dnia 24 kwietnia 2018
2019 czynne Wyznaczono

Uchwała Nr VIII/147/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 lutego 2019 r.
8 czerwca –
8 września
Uchwała Nr VIII 147 2019 z dnia 26 lutego 2019 r.
2020 czynne

Wyznaczono

Uchwała Nr XXXI/624/2020 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 kwietnia 2020 r.

6 czerwca – 6 września Uchwała Nr XXXI 624 2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r.
2021 czynne

Wyznaczono

Uchwała Nr XLIV/943/2021 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 30 marca 2021 r

5 czerwca – 5 września

Uchwała Nr XLIV/943/2021 z dnia 30 marca 2021 r

Tabela II. Karta kąpieliska

Krajowy kod kąpieliska: 1816PKAP0006 Nazwa i adres kąpieliska:
Kąpielisko Miejskie przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie
Lp. Rok Właściwy
państwowy
inspektor
sanitarny 1)

Ocena bieżąca jakości wody Ocena
sezonowa
jakości
wody 2)
Klasyfikacja 3) Zakaz kąpieli i zalecenia właściwego państwowego inspektora sanitarnego Aktualizacja
informacji 4)
Data
badania
Wynik
oceny 5)
Przyczyna wydania oceny stwierdzającej nieprzydatność wody do kąpieli Zakaz kąpieli w danym sezonie kąpielowym 6) Zalecenia właściwego państwowego inspektora sanitarnego
1 2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie
ul. Dąbrowskiego 79A,
35 – 040 Rzeszów

17 854 19 09
668 958 999

www.psserzeszow.pl
psse.rzeszow@pis.gov.pl

29.05.2018 r. Woda przydatna do kąpieli - 19.11.2018 r.

Pismo PPIS w Rzeszowie z dnia 19.11.2018 r.
Doskonała - - -
04.07.2018 r. Woda przydatna do kąpieli -
24.07.2018 r. Woda przydatna do kąpieli -
22.08.2018 r. Woda przydatna do kąpieli -
2 2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie
ul. Dąbrowskiego 79A, 35 – 040 Rzeszów

17 854 19 09
668 958 999

www.psserzeszow.pl
psse.rzeszow@pis.gov.pl

07.06.2019 r. Woda przydatna do kąpieli - 22.11.2019 r.

Ocena sezonowej jakości wody w Kąpielisku Miejskim przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie


Doskonała - - -
04.07.2019 r. Woda przydatna do kąpieli -
30.07.2019 r. Woda przydatna do kąpieli -
23.08.2019 r. Woda przydatna do kąpieli -
3 2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie
ul. Dąbrowskiego 79A,
35 – 040 Rzeszów
17 74 21 308
www.psserzeszow.pl
psse.rzeszow@pis.gov.pl

03.06.2020 r. Woda przydatna do kąpieli - 24.11.2020 r.

Ocena sezonowej jakości wody w Kąpielisku Miejskim przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie


Nie dokonano klasyfikacji wody w kąpielisku z uwagi na fakt, że kąpielisko funkcjonuje przez trzy sezony kąpielowe (§ 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody
w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U
z 2019 r. poz. 255)

- - -
03.07.2020 r. Woda przydatna do kąpieli -
27.07.2020 r. Woda przydatna do kąpieli -
25.08.2020 r. Woda przydatna do kąpieli -

1) Wskazanie nazwy, adresu oraz danych kontaktowych (telefon, adres poczty elektronicznej, strona internetowa) właściwego państwowego inspektora sanitarnego kontrolującego kąpielisko.
2) Wskazanie daty wykonania oceny oraz dołączenie hiperłącza lub linku do dokumentu.
3) Wynik klasyfikacji wody w kąpielisku. Zgodnie z art. 344 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – niedostateczna, dostateczna, dobra, doskonała.
4) Wskazanie daty oraz czego dotyczy aktualizacja.
5) Woda przydatna do kąpieli albo woda nieprzydatna do kąpieli.
6) Wskazanie daty, czasu trwania, przyczyny.