Ochrona środowiska

Trawa w kroplach rosy

Komunikaty i informacje dotyczące ochrony środowiska

Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o pracach związanych z wielkoobszarową inwentaryzacją stanu lasu w latach 2020-2024

Prezydent Miasta Rzeszowa powołując się na pismo Wojewody Podkarpackiego z dnia 1.06.2021 r. znak: ŚR-III.700.2.78.2021 uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1463 z późn. zm.) w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie – w cyklu 5-letnim (lata 2020–2024) – opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020–2024.

Prace związane z realizacji tego przedsięwzięcia są wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

W związku z powyższym uprzejmie proszę właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o umożliwienie pracownikom wyżej wymienionego przedsiębiorstwa państwowego:

  • wstępu na teren lasów;
  • założenia w lasach powierzchni próbnych według zasad określonych w Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w kwietniu 2020 roku;
  • dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.

Wyniki inwentaryzacji wykorzystywane będą wyłącznie dla celów statystycznych.

W załączeniu pełna treść pisma Wojewody Podkarpackiego.

Załączniki: