Ochrona środowiska

Trawa w kroplach rosy

Komunikaty i informacje dotyczące ochrony środowiska

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Rzeszowa o przyznaniu dotacji celowej na zadania związane z rozwojem ogrodów działkowych w 2021 r.

                                                                                                        Rzeszów, 1 czerwca 2021 r.

 

 

Ogłoszenie

 

 

Prezydent Miasta Rzeszowa informuje, że na podstawie „Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Rzeszów dla stowarzyszenia ogrodowego, które prowadzi rodzinny ogród działkowy lub rodzinne ogrody działkowe” przyjętego Uchwałą
Nr VIII/148/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 lutego 2019 r. oraz po przeprowadzeniu oceny wniosku o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogródków działkowych, przyznano następujące dotacje:

  • Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie Okręg Podkarpacki w Rzeszowie: „Budowa przyłączy sieci wodociągowej” w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Budowlani”, ul. Ciepłownicza 4D w Rzeszowie, dotacja w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100),

 

  • Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie Okręg Podkarpacki w Rzeszowie: „Montaż ogrodzenia z siatki powlekanej na długości 368 m oraz montaż
    138 m ogrodzenia z betonowych prefabrykatów” w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Malina”, ul. Polna 21 w Rzeszowie, dotacja w wysokości 50 000, 00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

 

Na realizację zadania Prezydent Miasta Rzeszowa zawrze umowę z Dotowanym.

 

 

 

 

 

 

Załączniki: