Ochrona środowiska

Trawa w kroplach rosy

Komunikaty i informacje dotyczące ochrony środowiska

Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do przyjęcia zgłoszenia zmiany danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacji bazowej BT 22640 Rzeszów Główny

Instalacje wytwarzające pole elektromagnetyczne  2020 –Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z dnia 15.01.2021r.

Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do przyjęcia zgłoszenia  instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne – stacji  bazowej BT 22640 Rzeszów Główny, ul. Siemieńskiego 14, 35-203 Rzeszów.

 

Załącznik:

- zaświadczenie

 

 

Załączniki: