Ochrona środowiska

Trawa w kroplach rosy

Komunikaty i informacje dotyczące ochrony środowiska

Komunikat dotyczący afrykańskiego pomoru świń - zasady bioasekuracji

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rzeszowieprzypomina o konieczności niezwłocznego powiadamiania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rzeszowie o każdym przypadku padnięcia trzody chlewnej w gospodarstwie

Zgłoszenia należy dokonać:

1. Telefonicznie 17 852 12 45 od poniedziałku do piatku w godzinach 7.30 - 15.30 lub 606 940 579

2. Osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rzeszowie ul. Warszawska 12, 35-205 Rzeszów

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości również proszę dzwonić na ww. numery telefonów.

Stosowanie zasad bioasekuracji w gospodarstwie w znacznym stopniu chroni stado przed zawleczeniem wirusa do chlewni.

Bioasekuracja – o czym należy pamiętać?

1. Izoluj świnie w sposób wykluczający kontakt z innymi zwierzętami. Zabezpiecz drzwi i okna budynków inwentarskich przed dostępem owadów, gryzoni i innych zwierząt wolno żyjących.
2. Karm świnie paszą zabezpieczoną przed dostępem innych zwierząt.
3. Stosuj minimum 30-dniową kwarantannę lub właściwą obróbkę termiczną/chemiczną dla roślinnych surowców paszowych pochodzących ze stref występowania wirusa w środowisku (obszary objęte ograniczeniami i obszary zagrożenia).
4. Zmieniaj odzież roboczą i obuwie ochronne przy każdym wejściu do pomieszczeń inwentarskich.
5. Przed wejściem do pomieszczeń inwentarskich myj i odkażaj ręce i obuwie.
6. Stosuj minimum 90-dniową kwarantannę dla materiałów pochodzących z obszaru objętego ograniczeniami lub zagrożenia, wykorzystywanych jako ściółka dla świń.
7. Unikaj udziału w polowaniach i odłowach zwierząt, w zbieraniu runa leśnego oraz w innych pracach lub czynnościach wymagających osobistego kontaktu ze środowiskiem potencjalnie zanieczyszczonym wirusem ASF. Jeśli brałeś w nich udział przestrzegaj 72-godzinnej kwarantanny, bez kontaktu ze świniami.
8. Zabezpiecz wjazd do gospodarstwa i wejścia do budynków inwentarskich poprzez zainstalowanie odpowiednio utrzymywanych i nasączonych środkami dezynfekcyjnymi mat dezyfekcyjnych.
9. Przestrzegaj zakazu wnoszenia na teren gospodarstwa zwłok dzików, tusz dzików, ich części, trofeów, sprzętu i materiałów, które mogły zostać skażone wirusem ASF.
10. Unikaj wpuszczania na teren gospodarstwa pojazdów zakładów utylizacyjnych oraz innych pojazdów, a także maszyn oraz narzędzi rolniczych, które mogły przenosić wirusa ASF.
11. Wyznacz miejsca w gospodarstwie do wjazdu, parkowania oraz oczyszczania i dezynfekcji pojazdów wjeżdżających i opuszczających teren gospodarstwa.
12. Stosuj ogrodzenia stanowiące barierę oddzielającą gospodarstwo od zwierząt wolnożyjących. Ma to duże znaczenie przy zapobieganiu przenoszenia wirusa ze środowiska do gospodarstwa.