Ochrona środowiska

Trawa w kroplach rosy

Złożone wnioski do Prezydenta Miasta Rzeszowa o wycinkę drzew

Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie, znak SR-III.6131.185.2021

Urząd Miasta Rzeszowa

Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew

SR-III.6131.185.2021
1. Data złożenia wniosku
10.09.2021
2. Wnioskodawca
DevelopRes Bella Dolina III Sp. z o.o., ul. Warszawska 18, Rzeszów;
3. Opis Lokalizacji drzewa/drzew
31 szt. drzew liściastych rosnących na dz. nr 868/4, nr 857/13, nr 867/4, nrb 816/19, nr 816/17, nr 856/4 obr. 216 przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie.
4. Przyczyny usunięcia drzewa/drzew
Kolizja z infrastrukturą podziemną , droga dojazdową, układem komunikacyjnym, projektowaanym budynkiem- garażem i śmietnikiem
5. Wynik postępowania
Opis
6. Telefon kontaktowy
017 875 4367
7. Link do Obwieszczeń
Opis
8. Uwagi
Opis