Ochrona środowiska

Trawa w kroplach rosy

Złożone wnioski do Prezydenta Miasta Rzeszowa o wycinkę drzew

Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ul. Uroczej w Rzeszowie, znak SR-III.6131.183.2021

Urząd Miasta Rzeszowa

Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew

SR-III.6131.183.2021
1. Data złożenia wniosku
09.09.2021
2. Wnioskodawca
POLEMARK Sp. z o.o. ul. Grzegórzecka 67C/U1A Kraków
3. Opis Lokalizacji drzewa/drzew
2 szt. drzew liściastych rosnących na dz. nr 249/3 obr. 210 przy ul.Uroczej w Rzeszowie
4. Przyczyny usunięcia drzewa/drzew
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługowo-handlową, parkingami, infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi oraz przykrycie rowu otwartego ziemnego na działce nr 249/3 obr. 210 przy ulicy Uroczej w Rzeszowie.
5. Wynik postępowania
Opis
6. Telefon kontaktowy
071 875 4194
7. Link do Obwieszczeń
Opis
8. Uwagi
Opis