Ochrona środowiska

Trawa w kroplach rosy

Złożone wnioski do Prezydenta Miasta Rzeszowa o wycinkę drzew

Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Staszica w Rzeszowie, znak SR-III.6131.181.2021

Urząd Miasta Rzeszowa

Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew

SR-III.6131.181.2021
1. Data złożenia wniosku
06.09.2021
2. Wnioskodawca
Miejska Administracja Targowisk i Parkingów
3. Opis Lokalizacji drzewa/drzew
2 szt. drzew liściastych rosnących na dz. nr 1571/28 obr. 207 przy ul. Staszica w Rzeszowie
4. Przyczyny usunięcia drzewa/drzew
Samosiewy drzew ropsnące na dziłace wrastają w ogrodzenie sasiada niszcząc jego mienie.
5. Wynik postępowania
Pismem z dnia 17 września 2021r. wniosek został przekazany do Marszałka Województwa Podkarpackiego.
6. Telefon kontaktowy
017 875 43 67
7. Link do Obwieszczeń
Opis
8. Uwagi
Opis