Ogólnopolska Karta Seniora - edycja rzeszowska

Ogólnopolska Karta Seniora jest bezpłatna oraz bezterminowa. Do otrzymania Karty - za pośrednictwem Urzędu Miasta Rzeszowa - uprawnieni są mieszkańcy Rzeszowa, którzy ukończyli 60 lat. Ogólnopolska Kartę Seniora w Rzeszowie można uzyskać w następujących punktach:
- Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 16 – w godzinach pracy Urzędu,
- Za pośrednictwem członków Rzeszowskiej Rady Seniorów, którzy otrzymali stosowne upoważnienia od organizatora Programu,
- Rzeszowska Rada Seniorów, Rynek 7, pokój 01, w czasie dyżurów, tj. we środy, w godzinach 12.00-14.00,
Ogólnopolską Kartę Seniora można także otrzymać zgłaszając się osobiście do biura Stowarzyszenia MANKO, al. J. Słowackiego 46/30 w Krakowie, tel. 12 429 37 28, lub wysyłając formularz zgłoszeniowy pocztą. Szczegółowa lista partnerów Ogólnopolskiej Karty Seniora znajduje się na stronie internetowej www.glosseniora.pl

Załączniki: