Ogólnopolska Karta Seniora - edycja rzeszowska

Szanowni Państwo, Prezydent Miasta Rzeszowa, Rzeszowska Rada Seniorów oraz Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora zapraszają instytucje publiczne, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe z terenu Miasta Rzeszowa do udziału w programie Ogólnopolska Karta Seniora.

Ogólnopolska Karta Seniora jest programem przeznaczonym dla seniorów - osób, które ukończyły 60 lat, zamieszkałych na terenie całej Polski, którzy dzięki posiadaniu karty, mogą korzystać z promocji przygotowanych przez partnerów Stowarzyszenia MANKO – Głos Seniora.

Wierzymy, że podjęcie przez Państwa decyzji o przystąpieniu do Programu zaowocuje nie tylko poprawą standardu życia rzeszowskich seniorów, poprzez ułatwienie im dostępu do dóbr i usług oferowanych przez Państwa na preferencyjnych zasadach ale również pozwoli na zbudowanie wizerunku podmiotu przyjaznego Seniorom, a także na zwiększenia ilości klientów.

W celu przystąpienia do Programu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie www.glosseniora.pl.

Ogólnopolska Karta Seniora jest bezpłatna oraz bezterminowa. Do otrzymania Karty - za pośrednictwem Urzędu Miasta Rzeszowa - uprawnieni są mieszkańcy Rzeszowa, którzy ukończyli 60 lat.

Ogólnopolska Kartę Seniora w Rzeszowie można uzyskać w następujących punktach:

  • Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 16 – w godzinach pracy Urzędu,
  • Rzeszowska Rada Seniorów, Rynek 7, pokój 01, w czasie dyżurów, tj. we środy, w godzinach 12.00-14.00,
  • NZOZ "Rudek" Gabinety Rehabilitacji Medycznej w godzinach 7.00-19.00: ul. Marszałkowska 15; ul. Rejtana 32; ul. Hetmańska 40A; ul. Szarych Szeregów 5; ul. Pelczara 4/1.

Ogólnopolską Kartę Seniora można także otrzymać zgłaszając się osobiście do biura Stowarzyszenia MANKO, al. J. Słowackiego 46/30 w Krakowie, tel. 12 429 37 28, lub wysyłając formularz zgłoszeniowy pocztą. Szczegółowa lista partnerów Ogólnopolskiej Karty Seniora znajduje się na stronie internetowej www.glosseniora.pl

Załączniki: