Raporty

Tytuł

Miasto

Wykonawca / zlecający

(Urząd / nazwa jednostki organizacyjnej)

Rok (wykonania ewaluacji)

Link do strony z raportem – jeśli dostępny

Raport z monitoringu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2022”

Rzeszów

Zlecający:

Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa

ul. Rynek 1

35-064 Rzeszów

 

Wykonawca:

Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o.

ul. Ostrowskiego 9

53-238 Wrocław

2020 r.

(monitoring za lata 2016-2019)

plik w załączeniu

„Młodzież Miasta Rzeszowa wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych”.

Rzeszów

Zlecający:

Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa

ul. Rynek 1

35-064 Rzeszów

 

Wykonawca:

Stowarzyszenie „Pomoc”

ul. PCK 2/10

35-060 Rzeszów

2010 i 2015

 

„Młodzież Miasta Rzeszowa wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych”.

Rzeszów

Zlecający:

Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa

ul. Rynek 1

35-064 Rzeszów

 

Wykonawca:

Pasieka – Fundacja Rozwoju i Wsparcia

Plac Kilińskiego 2

35-005 Rzeszów

2020