Aktualności

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na zadanie pn.: „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień na rzecz uzależnionych i współuzależnionych, osób niepełnosprawnych oraz seniorów”

Na podstawie zarządzenia nr VIII/702/2020 z dnia 3 marca 2020 r. Prezydent Miasta Rzeszowa rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2020 roku pn.: „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień na rzecz uzależnionych i współuzależnionych, osób niepełnosprawnych oraz seniorów”, i udzielił dotacji na podstawie ofert złożonych przez następujące, uprawnione organizacje:

1) Fundacja „Potrafię Pomóc” na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z Wadami Rozwojowymi, ul. Cybulskiego 35H, 50-205 Wrocław, Oddział w Rzeszowie: ul. Piłsudskiego 9, 35-074 Rzeszów na zadanie: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej „Wchodzę w rolę” – dotacja w wysokości 20 000,00 zł.